Home

Jane Hawes

 RELATIONELL BILDTERAPI

Kreativ utveckling, problemlösning,

att hitta fram tillsammans.

   Rita, måla, skapa

eller bara prata.