MERA INFORMATION

Hur arbetar jag?

Jag jobbar med alla   som söker efter någon form av kreativ utveckling.  Alla som vill åstadkomma någon form av förändring i  sitt liv är välkommna till mig. Det är vi tillsammans som bestämmer terapins längd, innehåll och fokus. Många väljer att rita och måla. Andra vill bara prata.


Vad är bildterapi?

Att relatera till människor genom

deras konstnärliga uttryck

för att främja deras självmedvetenhet,

       växande- och helningsprocess.

Att hitta nya lösningar på gamla  problem.

 

Vad är relationell bildterapi?

Vi arbetar med nuet, här och nu. Vi fokuserar på "Du och jag och det vi skapar". Vi kommunicerar med hjälp av och tvärsigenom vårt konstnärliga alster. Vi bemöter och bekräftar varandra genom kreativa media och via en öppen och lekfull dialog. En relationell bildterapeut strävar

efter att kunna besvara och ta ansvar

för sitt eget genuina känsloengagemang

genom att kunna se och bemöta den

andres känslor och tankar. I  relationell

bildterapi  hittar vi oss själva tillsammans

med andra i den kreativa processen.Vad är interpersonell terapi?

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en strukturerad korttidsterapimetod med rötter i anknytningsteorin, interpersonell teori, social teori och kommunikationsteori. Metoden utarbetades i början av 80-talet för behandling av depression. IPT fokuserar på hur psykisk hälsa/ohälsa påverkar relationer, och hur relationer påverkar den psykiska hälsan. Tanken är att när en människa kan känna igen sina relationella svårigheter och lära sig

att hantera dem på ett bättre sätt,

minskar symtomen på depression

och den psykiska hälsan ökar. 

Workshops:

När jag arbetar med grupper är

målsättningen att förstarka

samarbetete inom företaget,

föreningen eller arbetslaget. I  en

avslappnad och prestigelös miljö där vi använder roliga bildövningar kan människor slappna av och hitta ett bättre sätt att relatera till varandra.